drukarki fiskalne, POS TV
Etyka

 

 

 

 

 

Firma HERC aktywnie uczestniczy we wszelkich akcjach niesienia pomocy zarówno finansowej jak i rzeczowej najbliższym placówkom oświatowym,

Systematycznie i miarę możliwości wspieramy Fundację dr Clown, która niesie pomoc dzieciom przebywającym na oddziałach onkologicznych. Fundacja dr Clown oprócz rehabilitacji w postaci terapii śmiechem zbiera środki finansowe na dofinansowanie protez dla dzieci, których rodzice nie mają szans na ich zakup,a pomoc ze żródeł publicznych jest znikoma.

 

KODEKS ETYCZNY FIRMY HERC

 

 

PREAMBUŁA

 

  1. We wszystkich działaniach ważne jest zachowanie podstawowych wartości.

  2. Firma Herc uznaje swoje zobowiązania wobec wszystkich tych, z którymi prowadzi interesy tj. pracowników , klientów , dostawców, konkurencji .

  3. Reputacja firmy i zaufanie , tych z którymi dokonuje transakcji jest jednym z najbardziej istotnych czynników w działalności firmy.

  4. Firma Herc przestrzegać będzie najwyższych standardów etycznych i będzie wymagać ich od innych. Firma Herc powinna regularnie monitorować przestrzegania zasad etycznych.

 

 

 

Czytaj więcej
 
 

Wyszukiwarka