drukarki fiskalne, POS TV
Etyka

 

 

 

 

 

Firma HERC aktywnie uczestniczy we wszelkich akcjach niesienia pomocy zarówno finansowej jak i rzeczowej najbliższym placówkom oświatowym,

Systematycznie i miarę możliwości wspieramy Fundację dr Clown, która niesie pomoc dzieciom przebywającym na oddziałach onkologicznych. Fundacja dr Clown oprócz rehabilitacji w postaci terapii śmiechem zbiera środki finansowe na dofinansowanie protez dla dzieci, których rodzice nie mają szans na ich zakup,a pomoc ze żródeł publicznych jest znikoma.

 

KODEKS ETYCZNY FIRMY HERC

 

 

PREAMBUŁA

 

  1. We wszystkich działaniach ważne jest zachowanie podstawowych wartości.

  2. Firma Herc uznaje swoje zobowiązania wobec wszystkich tych, z którymi prowadzi interesy tj. pracowników , klientów , dostawców, konkurencji .

  3. Reputacja firmy i zaufanie , tych z którymi dokonuje transakcji jest jednym z najbardziej istotnych czynników w działalności firmy.

  4. Firma Herc przestrzegać będzie najwyższych standardów etycznych i będzie wymagać ich od innych. Firma Herc powinna regularnie monitorować przestrzegania zasad etycznych.

 

 

 

PREAMBUŁA

1.

We wszystkich działaniach ważne jest zachowanie podstawowych wartości.
2.

Firma Herc uznaje swoje zobowiązania wobec wszystkich tych, z którymi prowadzi interesy tj. pracowników , klientów , dostawców, konkurencji .
3.

Reputacja firmy i zaufanie , tych z którymi dokonuje transakcji jest jednym z najbardziej istotnych czynników w działalności firmy.
4.

Firma Herc przestrzegać będzie najwyższych standardów etycznych i będzie wymagać ich od innych. Firma Herc powinna regularnie monitorować przestrzegania zasad etycznych.

STOSUNKI Z KLIENTAMI

1.

Naczelną zasadą firmy w stosunkach z klientami jest uczciwość, która jest niezbędna dla sukcesu i stabilności firmy.
2.

Firma Herc zobowiązuje się dostarczać swoim klientom produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu.

Firma Herc nie będzie podawać swoim klientom niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących oferowanych usług i produktów.

3.

W zainicjowanych przez siebie formach przekazu firma nie będzie podawać

nieprawdziwych lub przesadzonych informacji.

4.

Obsługując klienta firma będzie zapewniać wysoki standard usług posprzedażowych.
5.

Pracownicy firmy nie powinni dawać klientom pieniędzy ani prezentów o znacznej wartości. Nie należy dawać prezentów, które mogą być w zamyśle traktowane jako łapówki.
6.

Firma nie będzie stosować praktyk niezgodnych z prawem zmierzających do zwiększenia sprzedaży.
7.

Firma zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od klienta.

STOSUNKI Z PRACOWNIKAMI

1. Stosunki z pracownikami będą oparte na szacunku i godności osobistej.

2.

Pracownicy nie będą dyskryminowani ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny oraz inwalidztwo nie mające wpływu na rezultaty wykonywanej przez nich pracy.
3.

Firma będzie dążyć do zapewnienia stabilnych miejsc pracy i będzie rzetelnie informować pracowników o perspektywach zatrudnienia.
4.

Firma zobowiązana jest zapewnić czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie z wymaganymi standardami. Pracownicy mają obowiązek dołożyć starań, aby uniknąć wypadków i zranienia siebie, swoich kolegów, a także osób postronnych.
5.

Firma zapewni poufność danych medycznych przekazywancych przez pracowników.
6.

Firma będzie doceniać wysiłki poszczególnych osób mających wkład w sukces firmy i zobowiązuje się stosować reguły uczciwej polityki wynagradzania.
7.

Firma będzie informować swoich pracowników o celach swojej działalnosci i zadaniach poszczególnych pracowników oraz zapewni skuteczną komunikację i włączy pracowników w działania służące rozwojowi firmy.
8.

Informacje uzyskane przez pracowników podczas pracy nie będą używane dla jakiegokolwiek innego celu niż ten, dla którego były udostępnione.
9.

Bezpośrednie interesy osobiste pracowników i członków ich rodzin związane z działalnością firmy powinny być ujawnione.
10.

Firma nie bedzie tolerować seksualnego, psychicznego, fizycznego dręczenia pracowników.

STOSUNKI Z DOSTAWCAMI

1.

Stosunki pomiędzy firmą i dostawcami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu.
2.

Firma dołoży wszelkich starań by zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar była uiszczana w terminie i zgodnie z zawartą umową.
3.

Wszystkie informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a dostawcą powinny być traktowane jako poufne.

RELACJE Z KONKURENCJĄ

1.

Firma będzie współzawodniczyć z konkurentami aktywnie , ale uczciwie.
2.

Firma nie będzie niszczyć reputacji firm konkurencyjnych.
3.

W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać dyskutowania o poufnych informacjach dotyczących firmy.
4.

Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji o konkurencji środkami nielegalnymi.

POWIĄZANIA Z WŁADZAMI I LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

1.

Firma będzie starała się być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, będzie starała sie zapewnić możliwie korzystne warunki zatrudnienia i dobre warunki pracy.
2.

Firma nie będzie świadomie łamać prawa podatkowego.

DOSTOSOWANIE SIĘ I WERYFIKACJA

Ścisłe stosowanie się do klauzuli kodeksu będzie warunkiem zatrudnienia w firmie.

1.

Celem firmy jest stworzenie korzystnego klimatu pracy i szczere wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za nieetyczne.

 
 

Wyszukiwarka