drukarki fiskalne, POS TV
Funkcjonalność HERC-POStv:

 

Funkcjonalność systemu HERC-POStv:

 

  System HERC-POStv umożliwia bardzo elastyczne zarządzanie monitorami wizyjnymi w rozproszonych geograficznie lokalizacjach oraz w lokalizacjach lokalnych dowolnej wielkości. Niespotykana elastyczność systemu, niska cena oraz wysoka niezawodność są atutami z którymi niewielu może się mierzyć.

 

Odtwarzane pliki: Rozwiązanie Herc postv Cle odtwarza wszystkie możliwe formaty plików wizyjnych :

 

 

avi, mpg, ogg, wmv, flv, jpg, gif, png, swf, html oraz mp3.

 

 

 

Rozdzielczość wyświetlanych plików wizyjnych określana jest przez klienta – najniższa 800x600, najwyższa HD

 

 

1) moduł zarządzania centralnego- przesył danych z centrali do poszczególnych lokalizacji/odbiorników oraz odbiór danych z lokalizacji (alerty, ilości odtworzeń, dane percepcji)

 

 

Zarządzanie systemem odbywa się poprzez zalogowanie do strony www.

 

 

Lokalizacje (sklepy) mogą być łączone w grupy (kanały) tzn te same treści mogą (ale nie muszą) być wyświetlane we wszystkich lokalizacjach. Oznacza to, że nie istnieje wymóg wyświetlania tych samych plików we wszystkich lokalizacjach jednocześnie. Można więc swoją kampanię reklamową różnicować ze względu na różne kryteria np. położenie geograficzne.

 

 

Proces przesyłu danych sprowadza się do dodawania zadanego pliku i edycji listy odtwarzania.

 

 

Po przeprowadzeniu tych operacji (kilka kliknięć) należy określić /zdeklarować takie dane jak :

 

 •  

  czas trwania (ekspozycja) prezentacji pliku /ekspozycja

 •  

  zakres dat prezentacji (dzień, miesiąc, r ok – rozpoczęcie emisji, zakończenie emisji)

 •  

  zakres godzin prezentacji (godzina rozpoczęcia/zakończenia emisji)

 •  

  maksymalna ilość wyświetleń pliku

 •  

  dni tygodnia

 

Przyjęte założenia/zakresy umożliwiają np. wyświetlenia danego pliku np. tylko w poniedziałki, w godz. 16.00-18.00, ilość odtworzeń np. 15.

 

W przypadku gdy osoba zarządzająca nie zdeterminuje powyższych danych system prezentacji w lokalizacji przyjmie wartości domyślne, tj. czas ekspozycji-15 sec., odtwarzaj zawsze, bez względu na datę, godzinę, ilość wyświetleń.

 

2) moduł prezentacji w lokalizacji- odtwarzanie danych/ wszelkich plików przesłanych z centrali

 

Moduł prezentacji plików w lokalizacjach można podzielić na 10 podmodułów oraz na dodatkowo niezależny pasek informacyjny.

 

 •  

  podmoduł pomiaru percepcji – unikalne rozwiązanie umożliwiające zliczanie ilości i czasu spojrzeń spojrzeń klientów na panel reklamowy w odniesieniu do odtwarzanych plików, godzin, dat i dni tygodnia

 •  

  podmoduł dźwiękowy - odtwarzanie muzyki podczas prezentacji plików wizyjnych nie zawierających dźwięku

 •  

  podmoduł dźwięku priorytetowego – odtwarzanie np. komunikatów, informacji dźwiękowych dla klientów lub personelu o zadanej godzinie, w zadanym dniu tygodnia, w zadanym zakresie dat

 •  

  podmoduł plików wizyjnych priorytetowych – odtwarzanie np. informacji wizyjnych dla klientów lub personelu o zadanej godzinie, w zadanym dniu tygodnia, w zadanym zakresie dat, niezależnie od list odtwarzania

 •  

  podmoduł prezentacji video/odtwarzanie plików video

 •  

  podmoduł pogodowy -prezentacja prognozy pogody w wybranym regionie w dniu emisji oraz w dniu następnym

 •  

  podmoduł animacji flash- odtwarzanie plików animacji flash swf

 •  

  podmoduł informacyjny - prezentacja treści o charakterze reklamowym lub informacyjnym w formie prostych „screenów” tworzonych jako pliki html

 •  

  podmoduł slajdów – wyświetlanie zdjęć w zadanej kolejności

 •  

  moduł paska informacyjnego -prezentacja wybranych informacji w formie przesuwającego się napisu w górnej części ekranu

 

Wszystkie moduły z wyjątkiem paska informacyjnego umożliwiają tworzenie bloków (content'ów). Oznacza to, że pliki prezentowane w danym module są grupowane wg numeru bloku (1,2 itd.).

 

 

 

Stworzony harmonogram wyświetlania plików lub bloków można na bieżąco edytować, zmieniać z poziomu modułu zarządzania czasem emisji. Wprowadzone zmiany zostają natychmiast zastosowane, bez potrzeby przerywania emisji w lokalizacji!

 

 

3) moduł zarządzania czasem emisji- ( z poziomu centrali- przez osobę uprawnioną)

 

Zarządzanie plikami wizyjnymi

 

Każdy plik, prezentowany w segmencie wyświetlania w lokalizacji może posiadać przypisane cechy:

 

 •  

  zakres dat odtwarzania – początek emisji następuje od daty ….. a kończy się na dacie ….

 •  

  zakres godzin odtwarzania – początek emisji następuje o godzinie …. a kończy się o godzinie ….. .

 •  

  czas ekspozycji (nie dotyczy plików video) – jak długo ma być prezentowany (wyświetlany) dany plik.

 •  

  maksymalna ilość wyświetleń – liczba ile razy dany plik ma być prezentowany. W przypadku ustawienia zakresu dat może zaistnieć sytuacja, że emisja zakończy się przed datą końcową z racji wyczerpania limitu wyświetleń. Informacje o ilości wykonanych wyświetleń oraz o maksymalnej ilości wyświetleń dostępne są w segmencie zarządzania czasem emisji.

 • dni tygodnia - dni tygodnia w których ma być prezentowany dany plik

 

 

Zarządzanie plikami dźwiękowymi

 

 

 

Każdy plik, prezentowany w segmencie odtwarzania w lokalizacji może posiadać przypisane cechy:

 

 •  

  zakres dat odtwarzania – początek emisji następuje od daty ….. a kończy się na dacie ….

 •  

  zakres godzin odtwarzania – początek emisji następuje o godzinie …. a kończy się o godzinie ….. .

 •  

  czas ekspozycji – jak długo ma być prezentowany dany plik.

 • dni tygodnia - dni tygodnia w których ma być prezentowany dany plik

(NOWOŚĆ) zarządzanie plikami wizyjnymi priorytetowymi

 

Pliki wizyjne priorytetowe są to pliki dźwiękowe odtwarzane poza normalnymi listami odtwarzania (blokami/kontentami) o określonej godzinie danego dnia (data), danego dnia tygodnia (poniedziałek,wtorek itd.)

 

 

Przykład :

 

początek codziennej promocji realizowanej w godzinach np. 13.00- 16.00

(NOWOŚĆ) zarządzanie plikami dźwiękowymi priorytetowymi

pliki odtwarzane poza normalnymi dźwiękowymi listami odtwarzania (blokami)

 

o określonej godzinie danego dnia (data), danego dnia tygodnia (poniedziałek,wtorek itd.)

 

Przykład : początek codziennej promocji realizowanej w godzinach np. 13.00- 16.00


Płynne przejścia

 

Płynne przejścia pomiędzy odtwarzanymi plikami w oparciu o osiem algorytmów wybieranych losowo

 

Przykład:

 

W oparciu o ten mechanizm nie istnieje potrzeba tworzenia plików typu flash zawierających płynne przejścia pomiędzy prezentowanymi zdjęciami

 

Automatycznie zostanie zastosowany odpowiedni moduł przejścia pomiędzy zdjęciami. Takie rozwiązanie oszczędza czas oraz koszty.

 

Podział ekranu

 

Podział ekranu na 4,9,16,25,...ekrany

 

 

Funkcjonalność ta umożliwia prezentowanie do kilkudziesięciu reklam równocześnie lub umieszczenie danej reklamy w wybranym miejscu ekranu

 

Moduł pogodowy

Automatycznie generowana aktualna pogoda i prognoza pogody na dzień następny, adekwatna dla miejsca lokalizacji.

 

 

Statystyki :

 

Zestawienia dotyczące odtwarzanych plików w odniesieniu do dni, godzin i minut oraz ich czasu percepcji (statystyki dotyczące oglądalności plików reklamowych).

 

 

Alerty

 

Informacje o wszelkich nieprawidłowościach dostępne są poprzez wybranie odpowiedniej opcji na stronie www zarządzania czasem emisji. Opcjonalnie alerty mogą być wysyłane na wskazany adres e-mail.

 

 

Bloki//listy odtwarzania:

 

 

Istnieje możliwość tworzenia i odtwarzania jednocześnie 999 kontentów (bloków/list odtwarzania)w każdej z lokalizacji.

 

 

np. nowy kontent związany z nową kolekcją/dostawą może być przygotowany wcześniej i zacznie się odtwarzać od przyszłej daty zadanej przez osobę zarządzającą lub może się wyświetlać równolegle z innymi kontentami.

 

 

 

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ – POMIARY OGLĄDALNOŚCI REKLAMY

 

 

Najnowszą i unikalną funkcjonalnością oprogramowania Herc pos tv Cle jest pomiar percepcji wyświetlanych plików.

 

 

Dzięki tej funkcjonalności program dostarcza takie dane jak:

 

 •  

  liczba osób/klientów sklepu oglądających reklamę z rozbiciem na godziny, czas oglądania reklam przez klientów sklepu (w sekundach) z wyszczególnieniem dni i godzin

 •  

  czas ekspozycji reklamy z wyszczególnieniem dni i godzin

 •  

  wyliczenie wskaźnika oglądalności danej reklamy w rozbiciu na godziny i daty (gdzie wskaźnikiem jest czas percepcji dzielony przez czas ekspozycji reklamy (średni czas percepcji na jednostkę czasu emitowanej reklamy))

 •  

  wyliczenie średniego czasu spojrzenia na nośnik w rozbiciu na godziny i daty

 

 

Moduł Pomiaru Oglądalności (percepcji) można stosować niezależnie od samego systemu HERC-POSTVcle. Oznacza to, że znakomicie nadaje się do dokonywania pomiarów w dowolnych miejscach publicznych (np. centra handlowe itp.). W najbliższym czasie moduł ten zostanie rozszerzony o funkcjonalność pomiaru czasu percepcji z podziałem na wiek i płeć oglądających...

  

 

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ – JEDYNA INTERAKTYWNA TELEWIZJA REKLAMOWA

 

 

Kolejną najnowszą i całkowicie unikalną funkcjonalnością HERC-POSTVcle jest moduł tworzący interface (pomost) pomiędzy konsumentem a reklamodawcą. Oglądający może w bardzo prosty sposób, za pomocą gestu uzyskać dostęp do interesującej go informacji (udostępnionej przez reklamodawcę) i to bez stosowania ekranów dotykowych.

 

 

System sam wykrywa obecność klienta i wyświetla na ekranie proste menu. Pokazując w odpowiednim momencie dłoń, konsument sam wybiera żądaną informacje.

 
 

Całość oprogramowania oparta jest o język C, PYTHON, PHP i lekkie środowisko graficzne XFCE .

 

Oprogramowanie jest systematycznie rozszerzane o kolejne moduły.

 

 
 

Wyszukiwarka